SERWIS O HCV | ZIOŁOLECZNICTWO

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  Stowarzyszenie "Prometeusze"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze"

Powstało 6 października 2002 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Założycieli w Kra­kowie.
Nasze Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycz­nej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowniczego. W dniu 27.02.2003 roku sąd ten dokonał wpisu do KRS pod numerem:
0000150734


Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Adres do korespondencji (siedziba Stowarzyszenia):

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV
"Prometeusze"
ul. Długa 7A/4
58-309 Wałbrzych


Telefon kontaktowy: prezes Jarosław Chojnacki, 602 172 907

Statutowe cele działania organizacji:
  • Pomoc chorym w uzyskaniu dostępu do informacji o wirusie zapalenia wątroby typu C.
  • Propagowanie informacji o tym wirusie i chorobie jaką on powoduje, czyli o wirusowym zapaleniu wątroby typu C (Hepatitis C) wśród społeczeństwa polskiego.
  • Tworzenie i udostępnianie informacji na temat placówek służby zdrowia, które leczą Hepatitis C.
  • Kontakt z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu uzyskania ogólnej poprawy ogólnej sytuacji i leczenia chorych - zakażonych wirusem HCV.
  • Uzyskanie poprawy dostępności do informacji na temat wirusa HCV i choroby - Hepatitis C.
  • Propagowanie profilaktyki, powstrzymanie rosnącej ilości zakażeń wirusami hepatotropowymi typu C poprzez propagowanie oświaty zdrowotnej, zgodnej z zasadami ustalonymi przez Stacje Sanitarno Epidemiologiczne, Państwowy Zakład Higieny. lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, hepatologów, epidemiologów.
  • Wsparcie psychologiczne w okresie choroby i leczenia.
Logo "Prometeuszy".


Za oficjalny znak graficzny (logo) Stowarzyszenia "Prometeusze" służy obraz olejny „Prometheus” fran­cus­kiej artystki Elsie Russel, namalowany w 1994 r., przed­sta­wia­jący mitycznego Prometeusza przykutego do skał Kaukazu. Zobacz obraz w oryginale »

Powrót »

Nieinwazyjne Badanie Wątroby
»
Ważne!
::Artykuły medyczne
::Słownik medyczny
::ZIOŁOLECZNICTWO
::Szpitale i poradnie
::Linki medyczne i inne
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom. 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
»
Nasi PartnerzyHerbapol Poznan

Thymus Factor - TFX
»
Dziękujemy za wsparcie:


»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Co to jest HBV?
:: Jakie choroby wywołuje HBV?
:: Jakie są objawy zarażenia HBV?
:: Czy zakażenie HBV jest niebezpieczne?
:: Co to znaczy nosiciel HBV?
:: Czy posiadanie antygenu HBs jest równoznaczne z byciem nosicielem wirusa?
:: Co to są antygeny wirusa?
:: Co to jest serokonwersja?
:: Więcej pytań i odpowiedzi.
»
Regulacje prawne
:: Pozew o odszkodowanie
:: Karta praw pacjenta
»
Wspieramy akcje
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526fiodesign

Copyright © 2001-2024    Prometeusze    All rights Reserved.