SERWIS O HCV | ZIOŁOLECZNICTWO

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Badania biochemiczne - normy
Badania biochemiczne krwi
ALAT
Aminotransferaza alaninowa
GPT
(Glutamyl pyruvic transaminase)
ALT
(Alanine aminotransferase)
5-40 U/I (j.m /l)
AspAT
Aminotransferaza asparaginianowa
GOT
(Glutamyl oxaloacetic transaminase)
AST
(Aspartate aminotransferase)
5-40 U/I (j.m /l)
Wskaźnik de Ritisa
Iloraz : AspAT / ALAT
Prawidłowe > 1
Choroba wątroby < 1

Znaczny wzrost wskaźnika = choroby pozawątrobowe

Amylaza
Diastaza, alfa-amylaza
do 70 roku życia 25 - 125 U/l (j. Carawaya)
pow. 70 roku życia 20 - 160 U/l (j. Carawaya)
Azot mocznikowy
(we krwi)
7.1-16.3 mmol/l
10-23 mg%
Bilirubina całkowita 0,2 - 1,1 mg% (3,42 - 20,6 µmol/l)
bezpośrednia 0,1 - 0,3 mg% (1,7 - 5,1 µmol/l)
pośrednia 0,2 - 0,7 mg% (3,4 - 12 µmol/l)
Dehydrogenaza mleczanowa
(LDH, LD)
120-230 U/l (j.m /l)
Fosfataza alkaliczna (zasadowa)
(FA, ALP, Falk, FAL)
dla noworodków - 50-165 U/I (j.m /l)
dla dzieci - 20-150 U/I (j.m /l)
dla dorosłych - 20-70 U/l (j.m /l)
Fosfataza kwaśna całkowita < 8 j.m / l
0,10-0,63 U/l
Fosfataza kwaśna sterczowa < 3 j.m. / l
Glukoza
Norma dla krwi żylnej (cukier)
u noworodków - 2,8-4,4 mmol/l (50-115 mg/dl)
u dzieci - 3,9-5,8 mmol/l (70-105 mg/dl)
u dorosłych - 3,9-6,4 mmol/l (70-115 mg/dl)
GGT
Gamma-glutamylotransferaza
U kobiet - 10-66 U/l (j.m /l)
U mężczyzn - 18-100 U/l (j.m /l)
GGTP
Gammaglutotranspeptydaza
U kobiet - 7,0 - 32,0 j.m/l (U/l)
U mężczyzn - 11,0 - 50,0 j.m./l (U/l)
HBDH
ehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa
55,0 - 140,0 U/l (j.m / l)
15-40 nmol/l/s
Esteraza cholinowa
Cholinoesteraza
ChE
3000 - 9300 U/l (j.m / l)
Lipaza do 3,0 U/l
Gospodarka tłuszczowa
Cholesterol < 200,0 mg/dl (< 5,2 mmol/l)
3,1 - 6,25 mmol/l
(120,0 - 200,0 mg%)
HDL (t. zw. "dobry cholesterol") u mężczyzn - 35-70 mg/dl (0,9-1,8 mmol/l)
u kobiet - 40-80 mg/dl (1,0-2,1 mmol/l)
LDL (t. zw. "zły cholesterol") < 135 mg/dl (mg%) (< 3,4 mmol/l)
Triglicerydy (trójglicerydy) 50-180 mg/dl (lub mg%)
0,55-2,0 mmol/l
Lipidy całkowite 450,0 - 1000,0 mg%
4,5 - 10,0 g/l
Profil nerkowy
Kinaza kreatynowa
(CK, fosfokinaza kreatynowa, CPK)
U kobiet - 40-285 U/l (j.m / l)
U mężczyzn - 55-370 U/I (j.m / l)
Kreatynina 62 - 124 mmol/l
0,6-1,4 mg/dl lub mg%
Kwas moczowy 0,15-0,45 mmol/l
2,5-8,0 mg/dl
148,8 - 416,6 μmol/l
Mocznik
Azot mocznika
2,5 - 7,0 mmol/l
15-40 mg/dl lub mg%
7-18 mg/dl
Pierwiastki śladowe / elektrolity
Chlorki (Cl) 97,0 - 107, 0 mEq/l
Cynk (Zn) 70 - 120 μg/l
Fosfor (P) 3,0 - 4,5 mg%
0,96 - 1,44 mmol/l
Potas (K) 3,5 - 5,0 mmol/l (mEq/l)
Sód (Na) 135 - 145 mmol/l (mEq/l)
Wapń (Ca)
całkowity
4,5 - 5,5 mEq/l
2,0 - 2,65 mmol/l
Wapń (Ca)
zjonizowany
1,0 - 1,25 mmol / l
Żelazo (Fe)
(u kobiet poziom nieco niższy)
50-175 mikrogramów/dl (lub mg%)
12,5 - 30 μmol/l
Wskaźniki krzepnięcia / Koakuologia
Czas krzepnięcia po rekalcynacji 60 - 180 sekund
Czas krzepnięcia metodą Lee - White'a 3 - 9 minut
Czas krwawienia metodą Duke'a 2 - 5 minut
Czas protrombinowy INR 12 - 18 sekund (37°C)
Wskaźnik INR 0,7 - 1,5
Wskaźnik Quicka 80 - 110%
APTT
(czas kaolinowo - kefalinowy)
27 - 35 sekund
Fibrynogen 200 - 400 mg/dl (mg%)
2 - 4 g/l
Czas krwawienia metodą Ivy Przez nacięcie skóry przedramienia na długości 3mm i głębokości 3mm czas krwawienia wynosi poniżej 6min.
Proteinogram
Białko całkowite 6,0 - 8,0 g%
60,0 - 80,0 g/l
Albuminy 3,5 - 5,0 g/dl
53-68% wszystkich białek osocza
Globuliny 2,0 - 3,0 g/dl
20 - 30 g/l
Globuliny alfa1 1 - 4% białka całkowitego
Globuliny alfa2 3 - 14% białka całkowitego
Globuliny beta 8 - 17% białka całkowitego
Globuliny gamma 9 - 22% białka całkowitego
Immunoglobuliny
IgA Immunoglobulina A 150-400 mg/dl 1,5 - 4,0 g/l
IgD Immunoglobulina D 0 - 140 mg/dl 0 - 1,4 g/l
IgE Immunoglobulina E poniżej 150 IU/ml
IgG Immunoglobulina G 900 - 1500 mg/dl 9,0 - 15,0 g/l
IgM Immunoglobulina M 60 - 170 mg/dl 0,6 - 1,7 g/l
Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
»
Ważne!
::Artykuły medyczne
::Słownik medyczny
::ZIOŁOLECZNICTWO
::Szpitale i poradnie
::Linki medyczne i inne
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom. 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
»
Nasi PartnerzyHerbapol Poznan

Thymus Factor - TFX
»
Dziękujemy za wsparcie:


»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Co to jest HBV?
:: Jakie choroby wywołuje HBV?
:: Jakie są objawy zarażenia HBV?
:: Czy zakażenie HBV jest niebezpieczne?
:: Co to znaczy nosiciel HBV?
:: Czy posiadanie antygenu HBs jest równoznaczne z byciem nosicielem wirusa?
:: Co to są antygeny wirusa?
:: Co to jest serokonwersja?
:: Więcej pytań i odpowiedzi.
»
Regulacje prawne
:: Pozew o odszkodowanie
:: Karta praw pacjenta
»
Wspieramy akcje
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526fiodesign

Copyright © 2001-2024    Prometeusze    All rights Reserved.